References

Jože CURK, Grad Gornji Maribor, Časopis za zgodovino in narodopisje, 58 (n. v. 23)/, 1987, str. 241-251.

Jože CURK, Oris 12 najpomembnejših gradbenih objektov v Mariboru II. Časopis za zgodovino in narodopisje,(št.2), 1989, str.199.

Mateja RAVNIK, Korenine mesta Maribor. Nova dognanja na Piramidi, Maribor, 2012.

Ivan STOPAR, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. 1: Območje Maribora in Ptuja, Ljubljana 1990 (Grajske stavbe, 1).

Jože CURK, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 86. zvezek - Mariborska stolnica, Založba Obzorja, Maribor, 1978.

Gabriel MAJCEN, Kratka zgodovina Maribora, Tiskarna sv. Cirila, 1926.

Sergej VRIŠER, Stari Maribor. Maribor, Založba Obzorja, 1975.

Bruno HARTMAN, Maribor : vodnik po mestu. Maribor, Založba Obzorja, 1990.

Rudolf Gustav PUFF,  Maribor : njegova okolica, prebivalci in zgodovina. Maribor : Založba Obzorja, 1999.

Jože CURK, Mariborska stolnica, Maribor 1978.

Jože CURK, Primož PREMZL, Mariborske vedute, Maribor 2004.

Jože CURK, Mariborsko mestno obzidje posebno v 16. stoletju, Časopis za zgodovino in narodopisje, 51 (n. v. 16)/1, 1980, str. 90-108. (Sodni stolp)

Bruno Hartman, Rudolf Maister, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1989.

Dragan Potočnik, Zg. okoliščine delovanja generala R. Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, Založba Koščak, Ljubljana, 2003.

Ivan Jakič, Gradovi, graščine in dvorci na Slovenskem, Didakta, Radovljica, 1995.

Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije, Nova revija, Ljubljana, 2007.

Mladen Horvat, Osamosvojitev Slovenije, Korotan d. o. o., 2001.

Franjo Baš, Mariborsko gledališče, Vodnik po Mariboru, Ljubljana 1932.