Stolni vrh
Grič z obeležjem v spomin na osamosvojitev Slovenije.

Stolni vrh je kraj ter ime griča nad severnim delom Maribora, visok 382 metrov, ki nosi obeležje v spomin na osamosvojitev Slovenije. Postavili so ga leta 1996, ob peti obletnici osamosvojitve in obisku papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.

Osamosvojitev Slovenije

Po smrti predsednika Josipa Broza Tita je pričela Socialistična federativna republika Jugoslavija razpadati. Postalo je jasno, da skupnost narodov v enakopravni vlogi ne more več obstajati. V Sloveniji so leta 1990 sprejeli Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije in se 23. 12. 1990 na plebiscitu z 88,5 % volivcev odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo.

Osnovan je bil zametek Slovenske vojske in organizirana sta bila dva učna centra za usposabljanje nabornikov, eden pri Ljubljani in drugi v izobraževalnem centru za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v Pekrah pod Pohorjem. Jugoslovanska ljudska armada je zahtevala ukinitev učnih centrov in pošiljanje nabornikov v služenje vojaškega roka v JLA.

Usposabljanje v Pekrah se je začelo 15. maja 1991, 23. maja je JLA obkolila učni center z oklepniki in kasneje še s tanki. Agresija JLA nad Slovenijo se je nadaljevala v junijsko-julijski vojni in se zaključila 26. oktobra 1991, ko je ozemlje Slovenije v Kopru zapustil še zadnji vojak JLA.