Mestni park
Oaza zelenja v neposredni bližini starega mestnega jedra.

Mestni park je bil v lasti lastnikov mestnega gradu, pred koncem 19. stol. pa ga je od grofov Brandis in Antona Badla odkupila mestna občina. Sprva je služil kot kmetijsko posestvo z ribniki za ribogojstvo. Ob izgradnji obzidja je bil park izven mesta, obrambni jarek pa se je napajal z vodo iz Treh ribnikov in potoka iz ozadja Kalvarije. 

Zasnova parka

Ozemlje se danes razprostira na 5 ha in sestavljajo ga Mestni park, Kalvarija, Trije ribniki in Piramida.

Park so prvič odprli za javnost po letu 1882, 1890 so zgradili glasbeni paviljon in gostišče, kasneje še akvarij. Prvotno je bil opremljen v pozno bidermajskem slogu s klopmi in mostički, ki so nekateri ohranjeni še danes. Skozi park vodi široka promenada, ki je bila prvič osvetljena leta 1926. V parku je bilo v različnih obdobjih postavljenih tudi nekaj spomenikov, krasijo ga tudi skulpture in fontane.

Leta 1930 so park opisovali kot podobnega pariškemu Belvederju, akvarij pa kot največjega v Evropi.

Več kot 100 vrst dreves

Danes raste v Mestnem parku okoli 100 vrst domačih in tujih listavcev in mnogo iglavcev. Približno četrtina dreves izvira še iz časa prve zasaditve. Leta 1998 je bilo ob 100-letnici mariborskega olimpionika Leona Štuklja v parku posajenih 100 novih dreves.