Grajska pristava in drevored
Pristavo je z mestnim gradom povezoval drevored, ki stoji še danes.

Sedanji dvorec Pristava z grbi mestnega gradu je v osnovi iz leta 1211, iz časa izgradnje gradu na Piramidi.

Najprej je bil gospodarsko poslopje s hlevi, kasneje tudi kmetijsko upravno poslopje. Takrat je pristavo z mestnim gradom povezoval drevored divjih kostanjev, ki stoji še danes, ter orehov in murv.

Pristava je stala na vzhodni strani velike kmetijske obdelovalne površine iz katere se je razvil park, ki se je širil proti zahodu.