Mariborski grad
Zgodovina mestnega gradu od 14. stoletja do danes.

Po požaru leta 1362 je gornji grad na Piramidi opuščen. Osrednjo vlogo prevzame mestni grad, ki se ga omenja že v 12. stol.

Dozidave gradu

Leta 1478 je cesar Friderik III. ukazal obnovo in dozidavo dvorca. V tam namen so porušili nekaj hiš in ga zaradi turških vpadov v zač. 16. stol. znova dograjevali. V tem času so zgradili grajsko bastijo in 4 vogalne stolpe.

V 17. stol. so zgradili galerijski hodnik, 1655 loretansko kapelo po zgledu cerkvice Sante Case v Loretu pri Anconi, zgradili so grajski stolp in začeli stavbo širiti proti zahodu. Uredili so viteško dvorano, 1750 pa še stopnišče.

Ko je na začetku 18. stol. njegov lastnik postal grof Brandis so graščino preuredili v razkošen dvorec. Vogalni stolpiči so dobili razgibane baročne kape, leta 1763 je Jožef Gelber poslikal polje na stropu viteške dvorane s prizorom konjeniškega spopada s Turki.

Grajska ulica

Leta 1827 so podrli Graška grajska vrata, leta 1871 so skozi grajsko dvorišče speljali Grajsko ulico in s tem uničili okrašeni grajski dvoriščni portal. Kljub temu je bil dvorec v 19. stol. ena najrazkošneje opremljenih grajskih stavb na naših tleh.

Mariborski grad danes

1929 so grajsko poslopje predelali v kavarno Astorijo, 1938 so podrli grajski stolp in zgradili kinodvorano, istega leta se je vanj preselil Pokrajinski muzej Maribor, ki v njem domuje še danes.