Vetrinjski dvor
Dvorci od Grajskega trga do konca Vetrinjske ulice.
Na začetku Vetrinjske ulice pod Grajskim trgom stoji Vetrinjski dvor. Okoli leta 1222 je bil dvor omenjen kot ena prvih meščanskih hiš. Do leta 1709 je pripadal vetrinjskemu samostanu, pod lastništvom grofov Breunerjev pa so prizidali vzhodni trakt in ga naslonili na mestno obzidje. Nad vhodom sta grba rodbine Breuner – Rabatta. Med leti 1785 in 1806 je v Vetrinjskem dvoru gostovalo mestno gledališče. V 19. stoletju je zgradba prešla v meščanske roke, menjavali so se bogati obrtniki, ki so prostore prilagajali svojim potrebam. Zadnji lastnik do razlastitve po drugi svetovni vojni je bil usnjar Alojz Nasko. Med letoma 2007 in 2010 je bil s pomočjo EU sredstev obnovljen, nakar je v letih od 2010 do 2013 služil kot sedež zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture.

V drugi polovici leta 2013 je prešel v upravljanje javnega zavoda Narodni dom Maribor in danes gosti razstave, prireditve in predstave.