Salzburški dvor
Dvorci od Grajskega trga do konca Vetrinjske ulice.
V spodnjem delu Vetrinjske ulice stoji Salzburški dvor. Prvič je omenjen v času prenove iz mestne kašče leta 1454. Dvorec je bil v lasti salzburške nadškofije, vmes si lastništvo delijo razni plemiči, od leta 1826 do 1941 ga upravlja šentpavelski samostan. Med letoma 1834 in 1864 je v dvoru sedež Bralnega društva.