Jezuitski kolegij in cerkev sv. Alojzija
Danes Pokrajinski arhiv in Nadškofijski arhiv Maribor

Kolegij, gimnazija in cerkev

Že pred svojim prihodom leta 1757 so jezuiti odkupili šest hiš na Glavnem trgu in v Splavarski ulici ter na njihovem mestu zgradili kolegij in gimnazijo (1758), v letih 1767-1769 pa med obema objektoma postavili še cerkev sv. Alojzija

Poslopji kolegija in gimnazije sta dvonadstropni stavbi s preprosto arhitekturno členitvijo. Med njima je cerkev, ki tako po višini kakor po okrasju dominira nad stavbama, ki ju obdajata. Cerkev je nekoliko pomaknjena iz stavbne črte jezuitskega kompleksa, pred njo je manjše dvorišče, ki ga zapira rokokojska kovana ograja.

Kasnejša raba objektov

Kolegij je deloval le do leta 1773, kasneje se je v šolsko stavbo naselila državna gimnazija. V nekdanjih jezuitskih stavbah so uredili bogoslovje z internatom (mariborsko bogoslovje je ustanovil lavantinski knezoškof bl. Anton Martin Slomšek), cerkev pa so na novo opremili, saj je bila baročna oprema prodana.

Danes je v nekdanji stavbi kolegija (levo od cerkve) Pokrajinski arhiv Maribor, v nekdanji gimnaziji pa imajo sedež Nadškofijski arhiv Maribor in druge ustanove mariborske nadškofije.