Sodni stolp
Pristaniški ali Sodni stolp je najstarejši ohranjen del nekdanjega jugozahodnega mestnega obzidja.

Že leta 1310 so na jugozahodnem vogalu zgradili predhodnika okrogle bastije, poznane kot Pristaniški ali Sodni stolp. Pristaniški stolp stoji na mestu starega, leta 1310 zgrajenega jugozahodnega obrambnega stolpa. Tega so po letu 1532 predelali v renesančno bastijo, ki se je kljub poznejšim prezidavam ohranila do danes.

Oblika bastije

Bastija okroglega tlorisa je zadaj prisekana, v zunanjščini členjena v štiri, v notranjščini pa v tri nadstropja. Pokrita je s stožčasto streho z dvema vrstama vetrnikov, ki je v prvi polovici 19. stoletja nadomestila uničeno streho iz 16. stoletja. Na stolp je oprt prenovljeni del mestnega obzidja.

Benetke

Stolp in bližnje rečno pristanišče so italijanski stavbeniki pod vodstvom Domenica dell'Allia leta 1554 zavarovali z obvodno bastijo, imenovano Benetke, ki je bila ob gradnji hidroelektrarne leta 1967 porušena. Bastijo in stolp so povezali z obzidjem, skozi katerega so speljali eno od t.i. Vodnih vrat (porušena 1846).

Pristaniški stolp je leta 1937, le nekaj let po tem, ko je bil prenovljen za potrebe mestnih skladišč, pogorel. Leta 1958 so ga obnovili po podobi iz 19. stoletja, saj o starejšem izgledu stolpa ni bilo dovolj podatkov.

Sodni stolp danes

Stolp, ki vsako leto oživi zlasti v času poletnega festivala Lent, se danes uporablja za izvedbo glasbenih koncertov ter mednarodnega festivala dokumentarnega filma.