Radvanjski grad in kapela
Mogočna graščina s pripadajočo kapelo (grobnico) danes propada.

Razvoj Radvanjske graščine

Graščina Radvanje (Rotwein) je v mariborskem naselju Zgornje Radvanje omenjena že v 12. stol. kot dvor. V 16. stol. so ga prezidali v plemiški sedež, ga povečali in dozidali več sob, tudi plesno dvorano. Leta 1695 je to bila trdno zidana graščina z obzidjem, dvižnim mostom in vodnim jarkom. Leta 1743 so graščini dodali baročne prvine in v 19. stol. dozidali okrogli stolp.

Družinska grobnica

Ob prehod v 20. stol. je bil lastnik gradu Alfred von Rosmanit. Bil je dober gospodar in zelo priljubljen. V gozdu nad gradom je dal zgraditi družinsko grobnico (kapelo). Grobnica ima kamnit, baročno izdelan vhodni portal, na pročelju pa kamniti štirimetrski kip Jezusa na križu na križu, grb družine in medaljon z likom Rosmanitove žene. V njej ni nihče pokopan.

Grobnica, tako kot grad, propada. Lastnik gradu, graščak med obema vojnama, je bil Nikola Jurkovič. V gozdu nad kapelo je tudi prvo vodno zajetje, za prvi vodovod v Mariboru, za potrebe Kadetnice.