POTI SV. MARTINA

Kulturna pot sv. Martina v Mestni občini Maribor s točkami znamenitosti ob poti.

Pot sv. Martina (Via Sancti Martini) vodi iz Sombotela na Madžarskem tudi skozi Mestno občino Maribor v Tours v Franciji. Njen namen je predstaviti kulturno dediščino na poti in ohranjanje vrednot sv. Martina, kot sta solidarnost in gostoljubje.

Pot sv. Martina od Nebove do gradu Betnava (skozi Kamnico)

Pot sv. Martina na območju Mestne občine Maribor pričnemo na postajališču mestnega prometa številka 20 v Nebovi, razloženem naselju na gričevnatem območju Slovenskih goric. Na križišču z glavno cesto nas smerne table usmerijo desno, nato pa po nekaj metrih zavijemo levo na lokalno cesto. Mimo hiš naselja Ložine gremo do bližnjega gozda, kjer se naša pot odcepi levo na gozdno pot. Steza nas vodi na razgledni vrh Vavtošek, kjer mimo hiš sestopimo do asfaltne ceste, po kateri se med vinogradi sprehodimo skozi naselje Hrenca do Vodol. Ob poti nas pozdravljajo številni vinotoči in turistične kmetije, kjer se lahko okrepčamo. Na Vodolah zavije desno ter se čez Stolni Vrh podamo v mesto Maribor. Pot nas vodi pod vrhom griča Piramida v mestni park. Iz mestnega parka gremo desno mimo gostišča do prvega ribnika. Po levem obrežju ribnika nadaljujemo pot v Ribniško selo, kjer se med hišami priključimo cesti, ki vodi navzgor do sedla. Tukaj zavijemo desno in se po lokalni cesti povzpnemo na greben. Pri vinogradih zapustimo cesto ter se podamo po stezi skozi gozd do naselja Rošpoh. Sedaj se spustimo na prelaz, kjer v bližini avtobusnega obračališča mestnega prometa številka 7, prečkamo glavno cesto. Gremo naravnost po asfaltni cesti navzgor ter se med vinotoči in vinogradi povzpnemo do cerkve sv. Urbana. Z Urbana nad Mariborom se spustimo po strmem asfaltnem klancu do kapelice, kjer zavijemo levo po kolovozu navzdol. Kmalu smo zopet na asfaltni cesti po kateri gremo do križišča. Tukaj zavijemo desno navzgor. Kmalu pridemo do konca asfalta ter pot nadaljujemo po gozdu. Naša pot se vije po grebenu čez Lucijin Breg kjer stoji lepo obnovljena kapelica. Sedaj se spuščamo po stezi do lokalne ceste po kateri dosežemo Kamnico. Pot nas najprej vodi do cerkve sv. Martina, nato pa čez glavno cesto Maribor – Dravograd do mostu, ki vodi na Mariborski otok. Tukaj se usmerimo levo po nabrežju reke Drave in kmalu smo pri gostišču v Koblarjevem zalivu. Pot nadaljujemo po obrežju Drave vse do Koroškega mostu, kjer se priključimo varianti Poti sv. Martina, ki vodi skozi središče mesta. Prečkamo most ter pot nadaljujemo nekaj korakov desno po Obrežni ulici, nato pa se usmerimo levo po Žabotovi ulici do Sokolske ulice. Sedaj prečkamo železniško progo Maribor – Pliberk in pot nadaljujemo po Pekrski cesti in Kamenškovi ulici do vznožja Pekrske gorce. Ob kapelicah križevega pota se povzpnemo na razgledni vrh kjer stoji Marijina cerkvica. Sestopimo nazaj do vznožja in se desno podamo mimo igrišča NK Radvanje do Studenške ulice. Po njej gremo nekaj metrov desno, nato pa nas markacije usmerijo desno po poti, ki vodi pod električnim daljnovodom do ulice Na griču. Kmalu prečkamo Lackovo cesto ter se po Poti k mlinu povzpnemo do križišča romarskih poti v Zgornjem Radvanju. V bližini lovskega doma nas smerna tabla usmeri levo do ribnika ter naprej ob vznožju Pohorja do spomenika NOB pod Poštelo. Po drevoredu nadaljujemo pot do Streliške ceste ob kateri gremo desno do Betnavskega gradu.

Pot sv. Martina od Nebove do gradu Betnava (skozi mesto)  

Pot sv. Martina na območju Mestne občine Maribor pričnemo na postajališču mestnega prometa številka 20 v Nebovi, razloženem naselju na gričevnatem območju Slovenskih goric. Na križišču z glavno cesto nas smerne table usmerijo desno, nato pa po nekaj metrih zavijemo levo na lokalno cesto. Mimo hiš naselja Ložine gremo do bližnjega gozda, kjer se naša pot odcepi levo na gozdno pot. Steza nas vodi na razgledni vrh Vavtošek, kjer mimo hiš sestopimo do asfaltne ceste, po kateri se med vinogradi sprehodimo skozi naselje Hrenca do Vodol. Ob poti nas pozdravljajo številni vinotoči in turistične kmetije, kjer se lahko okrepčamo. Na Vodolah zavije desno ter se čez Stolni Vrh podamo v mesto Maribor. Pot nas vodi pod vrhom griča Piramida v mestni park, nato pa po Trubarjevi in Gledališki ulici na Slomškov trg. Mimo mogočne Stolnice sv. Janeza Krstnika se podamo skozi Poštno ulico na Glavni trg ter se skozi Mesarski prehod spustimo k obrežju reke Drave, kjer stoji Hiša Stare trte. Pot sv. Martina nas sedaj vodi po obrežju Drave do Koroškega mostu, ki ga prečkamo. Pot nato nadaljujemo nekaj korakov desno po Obrežni ulici, nato pa se usmerimo levo po Žabotovi ulici do Sokolske ulice. Sedaj prečkamo železniško progo Maribor – Pliberk in pot nadaljujemo po Pekrski cesti in Kamenškovi ulici do vznožja Pekrske gorce. Ob kapelicah križevega pota se povzpnemo na razgledni vrh kjer stoji Marijina cerkvica. Sestopimo nazaj do vznožja in se desno podamo mimo igrišča NK Radvanje do Studenške ulice. Po njej gremo nekaj metrov desno, nato pa nas markacije usmerijo desno po poti, ki vodi pod električnim daljnovodom do ulice Na griču. Kmalu prečkamo Lackovo cesto ter se po Poti k mlinu povzpnemo do križišča romarskih poti v Zgornjem Radvanju. V bližini lovskega doma nas smerna tabla usmeri levo do ribnika ter naprej ob vznožju Pohorja do spomenika NOB pod Poštelo. Po drevoredu nadaljujemo pot do Streliške ceste ob kateri gremo desno do Betnavskega gradu.    

Mestna krožna pot sv. Martina 

Pot pričnemo pri Treh ribnikih, ki se nahajajo ob severnem robu mestnega parka. Po stopnišču se spustimo v mestni park ter pot nadaljujemo mimo akvarija-terarija, paviljona in občinske stavbe na Trg generala Maistra. Sedaj se usmerimo čez Trg svobode do gradu in naprej čez Grajski trg in mimo Vetrinjskega dvora na Glavni trg. Po stopnicah ob robu glavnega mostu sestopimo v Dravsko ulico in kmalu dosežemo obrežje reke Drave, kjer se nahaja Hiša Stare trte. Pot nas sedaj vodi skozi Mesarski prehod nazaj na Glavni trg. Skozi Poštno ulico se odpravimo do Stolnice na Slomškovem trgu ter se naprej po Gledališki in Trubarjevi ulici vrnemo nazaj na izhodišče naše poti pri Treh ribnikih.