Projekt NEWPILGRIMAGE

Naziv v izvirniku: »NewPilgrimAge: 21th century reinterpretation of the St. Martin related shared values and cultural heritage as a new driver for community-sourced hospitality« oziroma »Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih skupnih vrednot in kulturne dediščine kot novi promotor skupnostne gostoljubnosti v 21. stoletju«.

Sv. Martin, simbol vzajemnega sodelovanja, je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov v Srednji Evropi. Posvečeno mu je na tisoče spomenikov, živ spomin na njegovo življenje pa ohranja tudi bogata nesnovna kulturna dediščina (ljudsko pripovedništvo in legende).

Projekt »NewPilgrimAge« traja od 1. junija 2017 do 31. maja 2020 in je bil izbran za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Central Europe 2014 – 2020 (prioritete »3. Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth in CENTRAL EUROPE«, podprioritete »3.2 To improve capacities for the sustainable use of cultural heritage and resources)«. Maribor je namreč mesto skozi katerega poteka evropska kulturna pot sv. Martina, ki povezuje njegov rojstni kraj, Savarijo (danes poznano kot Sombotel, madžarsko mesto, ki je v logi vodilnega partnerja), s Toursom v Franciji, kjer je sv. Martin postal škof. Partnerska mesta v projektu NewPilgrimAge, ki ležijo ob glavni poti ali njenih stranskih poteh, so zavezana k varovanju in s sodobnimi interpretativnimi orodji oživljanju kulturne dediščine, povezane s sv. Martinom. Hkrati se promovira evropske vrednote solidarnosti in gostoljubnosti.

V okviru projekta bodo mesta in kulturne organizacije iz štirih srednjeevropskih držav – Madžarske, Slovenije, Italije in Hrvaške – skozi specializirana projektna izobraževanja pridobila najnovejša znanja, s katerim bodo pritegnila svoje občane, še posebej mlade in male podjetnike. Ti bodo sodelovali pri novih ustvarjalnih idejah in pobudah za vrednotenje neizkoriščenih dediščinskih potencialov (kot npr. volonterskih storitev pri varovanju kulturne dediščine in kulturnem turizmu, digitalizaciji, vnovični rabi dediščine s pomočjo kreativne in kulturne industrije). Hkrati se bo razvilo in preizkusilo IT aplikacije za promocijo kulturnih proizvodov in storitev, ki so osnovani na dediščini, z namenom, da se pritegne tudi mlajše generacije digitalne dobe. Nove rešitve bodo predstavljene v Modelu za vrednotenje kulturne dediščine, ki bo osnovan z vključevanjem skupnosti (t.i. Community-sourced CH valorisation Model) in bo uporaben v vsakem podobnem srednjeevropskem mestu.

Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (iz kulturnih, izobraževalnih, inovativnih skupnosti) razvili tudi lokalni načrt (Roadmap), s katerim bo mogoče določiti nadaljnje strateške korake za trajnostno upravljanje kulturne dediščine in opolnomočenje lokalnih skupnosti. Projekt bo postavil temelje za transnacionalno mrežo mest, povezanih z dediščino sv. Martina, ki bo obogatena s skupno blagovno znamko in skupno prepoznavno strategijo (Jointly Visibility Strategy), s ciljem izboljšati odgovorni kulturni turizem in okrepiti lokalno ekonomijo ter družbo.

Spletna stran in aplikacija sta nastali v okviru projekta NewPilgrimAge.